PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU NHÀ Ở SADACO TẠI XÃ MỸ XUÂN, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KHU NHÀ Ở SADACO

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1950/QĐ-UBND về  ngày 13/7/2017 về  việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở SADACO tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, Khu vực lập quy hoạch thuộc địa phận xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có vị trí ranh giới quy hoạch được giới hạn bởi Phía Bắc giáp đường Tập Đoàn 7 Phước Bình, các phía còn lại giáp đất của dân. Quy mô diện tích khu đất là 20,55 ha; dân số tính toán khoảng 4.000 người, với tính chất là khu nhà ở và các dịch vụ đi kèm; phân khu chức năng gồm: đất ở, đất nhà ở liên kế, đất ở vườn, đất ở chung cư, đất công trình dịch vụ công cộng, đất cây xanh công viên, đất công trình kỹ thuật, đất giao thông.

Nguồn: http://soxd.baria-vungtau.gov.vn/thong-tin-chung/quy-hoach-phat-trien/-/view_content/content/196046/phe-duyet-%C4%91o-an-quy-hoach-chi-tiet-ty-le-1-500-khu-nha-o-sadaco-tai-xa-my-xuan-huyen-tan-thanh-tinh-ba-ria-%E2%80%93-vung-tau-

Gửi phản hồi